Ödül 1
Ödül 2
Ödül 3
MANSİYON ÖDÜLÜ: DERECEYE GİREN 5 YARIŞMACIYA KUDÜS ZİYARETİ

DERECEYE GİREN İLK ÜÇ YARIŞMACIYA VE REHBER ÖĞRETMENLERİNE KUDÜS ZİYARETİ

Şiir Şehir Kudüs

Ödüllü Şiir Yarışması Özel Şartnamesi

Yarışmanın Organizasyonu: Yarışma, Burak Derneği ile birlikte Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Konu

Madde 1:
Türkiye geneli, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün-yaygın, resmî-özel tüm ortaöğretim kurumlarından liseye hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasında “Şiir Şehir Kudüs” konulu şiir yarışması düzenlenecektir. Şiirlerin temaları, Müslüman coğrafyasının asırlar boyunca en hassas beldesi olan ve 100 yıl önce Osmanlı topraklarından ayrılan Kudüs’e vurgu yapmalıdır.

Amaç

  Madde 2 :
 1. Öğrencilerimize Kudüs’ün insanlık tarihinin en önemli şehirlerinden biri olup haksız bir yönetim tarafından işgal altında olduğunu hatırlatmak.
 2. Müslüman gençliğe Mekke ve Medine ne kadar kutsal ve önemliyse Kudüs’ün de o kadar kutsal ve önemli olduğu şuurunu vermek.
 3. "Ben de Kudüs için bir şeyler yapabilir miyim?" düşüncesindeki öğrencilerimize yüreğinden geçenleri paylaşacak imkân sağlamak.

Kapsam

Madde 3:
Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek şiirlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

Katılım Şartları

Madde 4:
Türkiye geneli, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün-yaygın, resmî-özel tüm ortaöğretim kurumlarından liseye hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabileceklerdir.

  Madde 5:
 1. Teslim tarihinden sonra derneğimize ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Şiirin sonuna öğrencinin; Adı ve Soyadı, Doğum Tarihi, Okulunun Adı, Sınıfı ve Numarası,-Okul Telefon, mail, adres bilgileri ve varsa şiire rehberlik eden öğretmenin adı soyadı. (Bu bilgiler e-mail yolu ile gelen mektuplarda mektubun en alt kısmına yazılacaktır.)
 3. Şiirlerin daha önce yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.

Başvuru, Ön Eleme ve Değerlendirme

  Madde 6:
 1. Şiirler öğrenciler tarafından Burak Derneği'ne e-posta (info@kudusyarismalari.com), posta ve/veya dernek merkezine götürülerek elden teslim edilebilecektir.
 2. Değerlendirme Yarışma Kurulu tarafından yapılacaktır.

Değerlendirme Kurulları ve Değerlendirme

  Madde 7 :
 1. Değerlendirme Kurulu; TYB İstanbul tarafından belirlenir. Kurul, kendi üyeleri arasında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.
 2. Katılımcılar tarafından gönderilen şiirler değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir ve ilk üç dereceye ve mansiyona giren eserler belirlenir.
 3. Yarışma sonuçları www.kudusyarismalari.com sayfasından duyurulur.

Takvim

  Madde 8 :
 1. Şiirler, 05.01.2018 tarihine kadar Burak Derneği’ne gönderilecektir. Ödül töreni 13.01.2018 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi Üsküdar / İstanbul adresinde düzenlenerek sahiplerine ödülleri verilecektir.

Ödüller

Madde 9:
Türkiye genelinde resmî/özel okullarımızda okuyan öğrencilerimiz arasında yapılacak olan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Burak Derneği tarafından aşağıdaki ödüller verilecektir. (Tüm resmî/özel liseler 1,2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri) Ödüller; birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 5 mansiyon olarak verilir.

 • Birincilik Ödülü: Kudüs Seyahati – 3.000 TL
 • İkincilik Ödülü: Kudüs Seyahati – 2.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: Kudüs Seyahati – 1.000 TL
 • Mansiyon Ödülü (5 kişi) : Kudüs Seyahati
 • Dereceye giren öğrencilerin rehber öğretmenleri: Kudüs Seyahati

Diğer Hükümler

Madde 10 :
5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları eser sahibinin izniyle yarışmayı düzenleyen Burak Derneği’ne ait olacaktır. Eser sahibinin izniyle eserlerin basın-yayım ve kullanımı yapılabilir. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

Madde 11 :
Yarışmaya gönderilen şiirler, yarışmacılara iade edilmez.

Madde 12 :
Bu özel şartnamedeki hükümlere titizlikle uyulacaktır.

Bilgi İçin: 0216 532 42 90 / www.kudusyarismalari.com - www.burak.org.tr

Şiir gönderimi için e-posta adresi: info@kudusyarismalari.com

Posta ve elden teslim adresi: Burak Derneği - Ahmediye Mah. Halk Cad. Kefçedede Sok. No:7/A Üsküdar - İstanbul