Kudüs Yarışma
Kudüs Yarışma
Ödül 1
Ödül 2
Ödül 3
Ödül 4
Yarışma Sonuç
Yarışma Sonuç
Yarışma Sonuç
Yarışma Sonuç
Yarışma Sonuç
Yarışma Sonuç
Yarışma Sonuç
Yarışma Sonuç

Ödül Kazanan Hikâyeleri Okumak İçin Resimlere Tıklayabilirsiniz.

Ödül Törenimiz, 23 Haziran 2020 Salı 14:30'da Youtube Kanalımız Üzerinden Canlı Olarak Yayınlanacaktır. Tören Programı İçin Buraya Tıklayınız.

Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası Kudüs Konulu Kısa Hikaye Yarışması Şartnamesi

Madde 1: Yarışmanın Organizasyonu

Yarışma BURAK Mukaddes Mekânları Tanıtma ve Kültür Derneği (bundan sonra Burak Derneği olarak anılacaktır), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği (bundan sonra ÖNDER olarak anılacaktır) ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü (bundan sonra DÖGM olarak anılacaktır) tarafından ortak düzenlenmektedir.

Madde 2: Yarışmanın Kapsamı ve Konusu

Yarışma Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrenciler arasında düzenlenecektir. Hikâyenin konusu, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs şehridir.

Madde 3: Yarışmanın Amacı

 1. Öğrencilerimizde inancımız, tarihimiz ve kültürümüzde Kudüs’ün yeri ile ilgili farkındalık oluşturmak.
 2. Öğrencilerimizi Kudüs hakkında araştırma yapmaya teşvik etmek ve bu konuda bilgilerini zenginleştirmelerine fırsat oluşturmak.
 3. Öğrencilerimizin düşünce ufuklarında, Kudüs’ün inancımızdaki ve medeniyetimizdeki yerine dikkat çekmek.
 4. Öğrencilerimizin düşüncelerini kaleme aktararak yazma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak.

Madde 4: Katılım Şartları

Hikâye yarışmasına 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki tüm İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak okuyan öğrenciler katılabilecektir.

Madde 5: Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar

 1. Yarışmaya katılacak eserler hikâye türünde olacaktır.
 2. Yarışmaya katılacak olan hikâyelerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 3. Yarışmaya başvuru yapmış eserlerden; dini, millî, manevi ve ahlakî açıdan sakıncalı görülenler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yarışmaya gönderilmeden veya gönderildikten sonra, sonuçlar açıklanmadan veya açıklandıktan sonra herhangi bir mecrada daha önce yayınlandığı tespit edilen hikâyeler, doğrudan elenecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.
 5. Eserler bilgisayar ortamında ve word formatında, times new roman şeklinde kaleme alınacaktır. Sayfa boyutu A4, yazı 12 punto ve satır aralığı ise 1,5 olacaktır. Hikâyeler en az 1 (bir), en fazla 5 (beş) sayfa uzunluğunda olacaktır. 5 (beş) sayfayı aşan hikâyeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. İmla ve dil kullanımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 7. Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilecektir.
 8. Katılımcılar hikâyelerini yazdıkları word dosyasında İsim, Soyad, Adres, Email, Velisinin telefon numarası ve Okul bilgilerini belirteceklerdir.
 9. İlan edilen son teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı Burak Derneği ve ÖNDER’e aittir. Eser sahipleri yarışmaya katılmakla hikâyelerinin yayınlanmasını, farklı mecralarda tamamının ya da bir kısmının kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 11. Gönderilen yazıların tüm hukuki sorumluluğu eser sahiplerine aittir.

Madde 6: Yarışma Takvimi

 1. Başvurular 16.12.2019 tarihinde saat 00;01’den itibaren başlayacaktır. Hikâyeler, online olarak www.kudusyarismalari.com web sitesi adresinden giriş yapılıp, pdf olarak gönderilecektir.
 2. Katılımcılar hikâyelerini online olarak gönderdikten sonra dosyalarının sisteme başarıyla yüklendiğine dair bilgilendirici e-posta alacaklardır.
 3. Başvurular için son tarih 03 Nisan 2020’dir.
 4. Sonuçlar 08.05.2020 tarihinde (www.kudusyarismalari.com) sitesinde ilan edilecektir.
 5. Ödül töreni 06.06.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ödül töreninin gerçekleştirileceği adres daha sonra (www.kudusyarismalari.com) sitesinde ilan edilecektir.

Madde 7: Değerlendirme Kurulu

 1. Değerlendirme Kurulu, Burak Derneği, ÖNDER ve DÖGM tarafından belirlenen alanında uzman üyelerden oluşacaktır. Kurul, kendi üyeleri arasından birini başkan seçer ve değerlendirme esaslarına göre çalışmasını yürütür.
 2. Katılımcılar tarafından gönderilen hikâyeler belirlenen esaslara göre kritik edilir ve dereceye giren ilk üç eser ile mansiyona hak kazanan beş eser Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 8: Değerlendirme Esasları

 1. Kurgunun sağlamlığı ve özgünlüğü
 2. Kurgu, karakter ve olayların uyumu, İşlenen konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle çelişmezliği, İçeriğin bir bütünlük içinde sunumu
 3. Kullanılan dilin akıcılığı
 4. Hikâyede geçen olayları okuyucu zihninde canlandırma başarısı, Çevre ve karakter betimlemelerinin etkili oluşu
 5. Kelime dağarcığının zenginliği
 6. Cümlelerin açık ve anlaşılırlığı
 7. Türkçenin etkin kullanımı, İmla ve noktalama işaretlerinin kullanımı
 8. Sanatsal ifadelerin yoğunluğu
 9. Hikâye isminin, hikâyenin konusu, içeriği ve teması ile uyumu

Madde 9: Ödüller

Türkiye geneli İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerimiz arasında yapılacak olan hikâye yarışmasında dereceye giren öğrencilere Burak Derneği tarafından aşağıdaki ödüller verilecektir:

 • Birincilik Ödülü: Kudüs Ziyareti – 1.500 TL
 • İkincilik Ödülü: Kudüs Ziyareti – 1.250 TL
 • Üçüncülük Ödülü: Kudüs Ziyareti – 1.000 TL

Ayrıca mansiyon ödülü kazanan 5 kişiye birer tablet takdim edilecektir. Tabletlerin özelliği Android, 10" ekran, 1-2 GB Ram, 8-16 GB bellek şeklinde olacaktır.

Madde 10: Bilgilendirme

- Yarışmacılar, yarışmaya ait detay bilgileri aşağıdaki iletişim adresinden öğrenebilirler.
- Bu şartname toplam 10 (on) madde ve 3 (üç) sayfadan ibarettir.
BURAK Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği İletişim Bilgileri:
Adres: Murat Reis Mahallesi, Payanda Sokak, No: 23 Bağlarbaşı / Üsküdar - İSTANBUL
Telefon: 0216 532 42 90
Mobil: 0507 460 18 41
Faks: 0216 532 42 91
Web: www.kudusyarismalari.com


Yarışma Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayın